0 produktów


Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

08-500 Ryki

ul.Poniatowskiego 39
tel.883 939 937
tel/fax: 81 8651 513
kontakt@farbywarowny.pl

 • Skład budowlany

  08-500 Leopoldów

  ul.Ks.Drozdowskiego 27

  tel.:+48 537 780 790

  mail: leopoldow@farbywarowny.pl

 • Sklep

  tel: +48 883 939 937

  tel: +48 603 383 320

Zamówienia

Dostępności towaru potwierdzamy telefonicznie.

Płatność na konto bankowe nr: 82 1020 3219 0000 9802 0116 7998

ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, w dowolnym dniu roku, poprzez wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go e-mailem. Każde zamówienie określa w szczególności asortyment, ilość, cenę, oczekiwany termin i miejsce dostawy, dane teleadresowe  i formalne konsumenta.

 2. W terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia może nastąpić jego weryfikacja dokonana telefonicznie, faksem bądź przez odpowiedź zwrotną na e-mail, obejmująca ustalenie:

a /miejsca i terminu dostawy;

b/ warunków i kosztów transportu;

c/ danych koniecznych do wystawienia niezbędnych dokumentów;

d/ okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia;

e/ danych kontaktowych.

Do okresu tego nie wlicza się sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Niemożność kontaktu z konsumentem anuluje zamówienie.

 3. Zamówienie złożone przez konsumenta traktowane jest jako oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia, jest dokonanie przez konsumenta przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówionego towaru  przelewem na rachunek bankowy lub wybranie formy płatności pobraniowej

5.Sklep www.farbywarowny.pl dopuszcza również odbiór osobisty..

6.Czas realizacji zamówienia obejmuje okres pomiędzy dokonaniem przedpłaty lub pobrania przez konsumenta, a momentem wysłania przesyłki, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu. W razie braku danego produktu konsument zostanie bezzwłocznie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. W takiej sytuacji konsument podejmuje decyzję, co do dalszego toku postępowania.

7. Sklep www.farbywarowny.pl zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji w razie nie ustalenia warunków, o których mowa w ustępie 2 lub z innej ważnej przyczyny.

8. W przypadku jakichkolwiek opóznień w realizacji zamówienia, klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

DOSTAWY

 

1. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju..

2. Dostawy realizuje sklep www.farbywarowny.pl za pomocą firmy kurierskiej na adres zamieszczony w formularzu zamówienia, w uzgodnionym terminie.

3.Termin dostawy określa firma kurierska

3. Transport na terenie Ryk przy zakupie powyżej 200zł gratis.

4. Zamówienia paletowe- transport do uzgodnienia.

5.Ceny przesyłek-patrz Wysyłka i Płatności-menu główne

6. Koszty dostawy pokrywa kupujący., według cen określonych w cenniku transportu. Zmiana warunków dostawy, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża konsumenta. W przypadku towarów o niestandardowych wymiarach koszt transportu będzie ustalany indywidualnie.

7. Faktura VAT zostanie dostarczona wraz z dostawą lub wysłoana zostanie do konsumenta  w terminie do 7 dni od dnia realizacji dostawy.

8.Termin dostawy ustalany jest z konsumentem. Konsument zobowiązany jest do odbioru towaru w określonym miejscu i czasie. Odbiór będzie dokonywany osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

9. Odbiór przesyłki osoba upoważniona potwierdza na liście przewozowym lub dokumencie WZ. Z tą chwilą na konsumenta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub szkodzenia.

10. Odbierając towar konsument jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem konsument zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera protokołu szkody.

11. Rozładunku towaru konsument dokonuje we własnym zakresie.

12. W razie nieobecności osoby upoważnionej pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki. Konsument obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z sklep www.farbywarowny.pl bądź firmą kurierską. Koszty ponownej dostawy ponosi konsument.

13. Możliwa jest zapłata za towar przy odbiorze, opcja dotyczy wyłącznie dostawy realizowanej przez firmę kurierską i pocztę polską.

14. Odbiór osobisty towaru jest możliwy bez konieczności robienia przelewu, płatność w sklepie przy odbiorze. Jako formę płatności wybieramy przelew lub płatność przy odbiorze.

 

WARUNKI GWARANCJI, ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

 2. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpić od umowy, za zwrotem towaru bez podania przyczyn odstąpienia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówień indywidualnych),
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 3. Zwracany towar zostanie przyjęty, o ile będzie odesłany w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

 4. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać, na własny koszt, na adres wskazany przez sklep www.farbywarowny.pl. W celu uzyskania adresu zwrotu prosimy o kontakt e-mailowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, fakturę VAT oraz numer konta, na jaki należy zwrócić zapłatę. Sklep www.farbywarowny.pl w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem poleconym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni kalendarzowych, sklep www.farbywarowny.pl dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta. Zwrot obejmuje wszystkie koszty poniesione przez klienta, łącznie z kosztami wysyłki.

 5. Odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru do sklep www.farbywarowny.pl w stanie nienaruszonym ponosi konsument.

 6. W przypadku niezgodności towaru z umową pismo określające przyczynę niezgodności oraz oczekiwania co do dalszego toku postępowania, należy odesłać na adres HURT-DETAL Farby Lakiery Piotr Warowny ul. Poniatowskiego 39, 08-500 Ryki. Konsumentowi przysługują roszczenia wynikające z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r, w szczególności konsument ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep www.farbywarowny.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, konsument ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.